Vývoj laserového rezania

Laserové rezanie je najdôležitejšou aplikačnou technológiou v priemysle spracovania laserom.Vďaka svojim mnohým vlastnostiam sa široko používa v automobilovom priemysle, vo výrobe koľajových vozidiel, letectve, chemickom priemysle, ľahkom priemysle, elektrotechnike a elektronike, ropnom a metalurgickom priemysle a iných priemyselných odvetviach.V posledných rokoch sa technológia laserového rezania rýchlo rozvíjala s ročným rastom 20% ~ 30% vo svete.Od roku 1985 Čína rástla tempom viac ako 25 % ročne.

Vzhľadom na slabé základy laserového priemyslu v Číne nie je aplikácia technológie laserového spracovania rozšírená a stále existuje veľká priepasť medzi celkovou úrovňou laserového spracovania a vyspelými krajinami.Verím, že s neustálym pokrokom technológie laserového spracovania sa tieto prekážky a nedostatky vyriešia.Technológia rezania laserom sa stane v 21. storočí nepostrádateľným a dôležitým prostriedkom spracovania plechov.So širokým aplikačným trhom laserového rezania a rýchlym rozvojom modernej vedy a techniky vedci a technici doma iv zahraničí neustále skúmajú technológiu laserového rezania, ktorá podporuje neustálu inováciu technológie laserového rezania.

Smer vývoja technológie laserového rezania je nasledujúci:

(1) S vývojom lasera na vysoký výkon a prijatím vysokovýkonného CNC a servo systému môže použitie vysokovýkonného laserového rezania dosiahnuť vysokú rýchlosť spracovania a súčasne znížiť tepelne ovplyvnenú zónu a tepelné skreslenie;Hrúbka materiálu, ktorý je možné rezať, sa ďalej zlepšuje.Vysokovýkonný laser môže produkovať vysokovýkonný laser pomocou Q prepínača alebo načítania pulznej vlny.

(2) Podľa vplyvu parametrov procesu rezania laserom zlepšite technológiu spracovania, ako napríklad: zvýšenie fúkacej sily pomocného plynu na reznú trosku;Pridanie troskového činidla na zlepšenie tekutosti taveniny;Zvýšte pomocnú energiu a zlepšite prepojenie medzi energiou;A prechod na rezanie laserom s vyššou mierou absorpcie.

(3) Laserové rezanie sa bude vyvíjať smerom k vysokej automatizácii a inteligencii.Aplikáciou CAD/CAPP/CAMR a umelej inteligencie na rezanie laserom je vyvinutý vysoko automatizovaný multifunkčný systém spracovania laserom.

(4) Samoprispôsobivé riadenie výkonu lasera a režimu lasera podľa rýchlosti spracovania alebo zriadenia databázy procesov a odborného samoprispôsobivého riadiaceho systému vo všeobecnosti zlepšuje výkon laserového rezacieho stroja.S databázou ako jadrom systému, pred univerzálnym vývojovým nástrojom CAPP, tento dokument analyzuje všetky druhy údajov zapojených do návrhu procesu rezania laserom a vytvára zodpovedajúcu databázovú štruktúru.

(5) Rozvinúť sa do multifunkčného laserového obrábacieho centra, ktoré integruje spätnú väzbu kvality po laserovom rezaní, laserovom zváraní a tepelnom spracovaní a naplno využije celkové výhody laserového obrábania.

(6) S rozvojom internetu a WEB technológie sa stalo nevyhnutným trendom vytvoriť sieťovú databázu založenú na WEB, používať mechanizmus fuzzy uvažovania a umelú neurónovú sieť na automatické určenie parametrov procesu rezania laserom a mať prístup k ovládať proces rezania laserom na diaľku.

(7) Trojrozmerný vysoko presný rozsiahly laserový rezací stroj s číslicovým riadením a jeho technológia rezania.Aby sa splnili potreby trojrozmerného rezania obrobkov v automobilovom a leteckom priemysle, trojrozmerný laserový rezací stroj sa vyvíja smerom k vysokej účinnosti, vysokej presnosti, multifunkčnosti a vysokej prispôsobivosti a rozsah použitia laserového rezacieho robota bude širšie a širšie.Laserové rezanie sa vyvíja smerom k FMC, bezobslužnej a automatickej laserovej rezacej jednotke.

Funkčná analýza lineárnej drenáže

Lineárne odvodnenie je líniový a pásový odvodňovací systém umiestnený na okraji vozovky.Lineárny drenážny systém sa líši od tradičného bodového drenážneho systému.Pozostáva z nádrže v tvare U, v ktorej je drenážny žľab a drenážny žľab prechádza nádržou v tvare U v horizontálnom smere.

„Bodové odvodnenie“ je jednoduché na vytvorenie stojatej vody na povrchu vozovky, čo vedie k javu zlého odvodnenia a plytvaniu materiálom.

Pre takýto problém môže lineárna drenáž efektívne vyriešiť existujúci problém.Jeho jedinečná štruktúra určuje jeho výhody oproti bodovej drenáži.

(1) Najväčšou charakteristikou líniového odvodnenia je zmena miesta sútoku veľkého množstva dažďovej vody zo zeme do nádrže v tvare U, čím sa skráti čas prúdenia dažďovej vody po povrchu vozovky a zabráni sa krátkodobému nahromadeniu dažďovej vody na povrchu vozovky.

(2) S menším záberom pôdy a malou hĺbkou výkopu znižuje pravdepodobnosť kolízie nadmorskej výšky pri krížovej konštrukcii rôznych potrubí a znižuje náklady na výstavbu.ozároveň zjednodušuje nastavenie vertikálneho a horizontálneho sklonu pri navrhovaní ciest.

(3) Odtoková kapacita dažďovej vody sa pod tou istou oblasťou úniku zvýši o 200 % – 300 %.

(4) Vhodné pre neskoršiu údržbu a opravu.Vďaka malej hĺbke lineárnej drenážnej drážky v tvare U sú čistiace práce pohodlné a náročnosť neskoršej údržby je značne znížená.

Na základe vyššie uvedenej analýzy je možné vidieť, že lineárna drenáž nielen rieši zlé problémy spôsobené tradičnou bodovou metódou drenáže, ale mení aj miesto sútoku dažďovej vody zo zeme do nádrže v tvare U, čo skracuje čas sútoku. , zlepšenie miery využitia a preukázanie zjavných nákladovo efektívnych výhod v oblasti nákladov.Odvodnenie mestských ciest je ovplyvnené mnohými faktormi, ako je lokalita, doprava atď.Pointou bude, ako navrhnúť efektívnejší drenážny systém s obmedzeným priestorom


Čas uverejnenia: 8. novembra 2021